Anne Bramo Anne Bramo
Coaching

Formålet med coaching er...

Formålet med coaching er å bidra til at du kommer i en strukturert prosess som kan være med på å frigjøre dine ressurser og ditt potensiale, slik at du blir bedre til å utnytte dette i ditt arbeid og i din livssituasjon.

Det er du som er eksperten i ditt liv, og det er du som har mulighetene til å realisere dine mål og drømmer innenfor familien, arbeidet og fritiden.

Som coach er jeg en samarbeidspartner og "ryddehjelp" som har kunnskap om tilrettelegging og utvikling av denne type arbeidsprosess for deg, slik at du kan bli bevisst på hva som hemmer eller fremmer din ønskede utvikling/problemløsning.

Coachen tar utgangspunkt i her og nå situasjonen med fokus på fremtiden gjennom løsninger og muligheter.

Coaching-metodene er først og fremst dialoger, motivasjonsarbeid, fjerne hindringer, gi støtte, fokusere og å skape et godt driv. Metodene gir også trening i tydelig kommunikasjon og i arbeide med suksessfaktor.
Hvem kan Coacing passe for??

Deg ,- hvis du ønsker å reflektere over en situasjon, har ønske om endring men ikke helt vet hva og hvor, samt hvis du står i roller som er utfordrende for eksempel som arbeidstaker, leder , student, omsorgsperson eller liknende. Eller hvis du ser et mål men ikke er helt sikker på hvilken vei du skal velge for å nå målet.
Coaching passer også for kollegafelleskap og ledergrupper som ønsker Team-coacing.

Jeg er utdannet spesialsykepleier, leder og coach og har også med meg bakgrunn fra idretten, politikken og velferdssosiologi. Med 20 års erfaring har jeg bygget opp en bred kunnskaps og erfaringsplattform i det å arbeide sammen med mennesker i prosesser for at de skal nå sine mål.
Coaching