Oversikt over utdanning, arbeidserfaring og organisasjonserfaring.
UTDANNING:

Mastergrad i Organisasjon og ledelse
Klassisk Massasje
Veiledningspedagogikk
Psykisk helsearbeid
Velferdssosiologi grunnfag
Helse og sosialadministrasjon
Nordland sykepleierhøgskole

ARBEIDSERFARING:

Sykehuset Østfold, Divisjon Psykisk helsevern:

Utøvende spesialsykepleier, avdelingsleder,
fagutviklingsrådgiver og prosjekt

Distriktspsykiatrisk senter i følgende prosjekt :
        ”Bo og tjeneste prosjektet”
        ”Elektronisk pasientdokumentasjon i Sykehuset Østfold"
         ”Kommuneprosjektet”
				 
Tverrfaglig fokus:
Psykiatrisk sykepleie, samtaler, coaching
Klassisk Massasje

Mosseregionens interkommunale legevakt

Bodø kommune Omsorgsleder

Moss sykehus Kirurgisk avdeling
 Moss Kommune   Pers assistent  hjemmetjenesten
                 Moss sykehjem
                 Moss sykehjem og hjemmetjenesten
                 ekstravakter + sommerjobber
                 Melløsparken sykehjem

Såner ungdomsskole, Elevassistent for funksjonsh.

Ka- fru – to , ekspeditør

Vibeke og Knut Nilsen, Praktikant for 3 barn
                              


ORGANISASJONSERFARING:

Moss Idretts råd Leder
                Nestleder
               Styremedlem

Norges Badmintonforbund: Leder av
utviklingskomiteen

Moss Badminton klubb 
               Leder av organisasjons komiteen
               for Norwegian International
               Championship. ( OL Kvalik)
               Styremedlem
               Redaktør av klubbavisa

Norges Handikap forbunds ungdom

Landsforeningen for ryggmargskadde st. medl

Bodø Badmintonklubb   Leder

VÂrli v.g. skole Leder i elevrådet
              Medlem i aksjonsutvalget for bevaring
              av skolen
              Elev ass. Sosialt arbeid


KURS:

Div kurs og konferanser knyttet til grunnleggende sykepleie
og psykisk helsearbeid, lovverk, fagutvikling i praksis, It,
ledelse prosjektarbeid, Idretts og helsepolitikk fra 1990 – d.d
	
	
	2006
	2002
	2001 - 2002
	1998 - 1999
	1996 - 1997
	1993 - 1994
	1987 - 1990
	
	
	
	
	
	
	1999 - 2002
	
	
	2005 - 2006
	2004 - 2005 + 2006 - 2007
	2004
	
	
	2001 - d.d
	
	1998 - 2000
	
	1994
	1996 - 1997
	
	
	1990 - 1993
	1995 - 1996
	
	
	
	
	1983
	1984 - 1987
	
	1988 - 1992
	1999 - 2000
	
	1984
	
	1979 - 1985
	
	1980 - 1981
	
	
	
	
	
	2005 - d.d
	2002 - 2005
	2001
	
	
	2000 - 2002
	
	
	
	1999
	1978 - 1981
	1978 - 1981
	
	1987 - 1995
	
	1993 - 1995
	
	1988 - 1989
	
	1982 - 1984
	
	1982 - 1984
	1982 - 1984