Anne Bramo Anne Bramo
Samtaler
Samtaler

Samtaler med Anne Bramo.

I samtaler med meg får du en fortrolig støttespiller som har tid til å lytte, har taushetsplikt, kunnskap og erfaring med å møte mennesker i krevende situasjoner.

I møte med enkeltmennesker med ulike utfordringer og eksistensielle spørsmål, samt gjennom mitt arbeide som psykiatrisk sykepleier og nå som samtaleterapeut, opplever jeg ofte at samtaler er den beste måten å komme til kjernen på de utfordringer den enkelte opplever i det daglige.

For mange mennesker er det å kunne snakke fritt om de utfordringer man fylles med, et godt utgangspunkt for å sette ting i perspektiv og således rydde opp i dem og finne håp, spor og veier videre.

Samtaler fungerer godt for de som opplever:

-Stress
-Slitenhet
-Ønske om å bli dyktig til noe spesielt
-Belastende arbeidsforhold
-Belastende familiesituasjoner
-Uro
-Konflikter i jobb, partner og/eller familie
-Mangel på selvtillit
-Livskriser
-Ensomhet
-Skilsmisse
-Belastede omsorgsroller
-Knirkende vennskap
-Prestasjonsangst
-Vanskelige valg i livet
-Sykdomsplager
-Rusmiddeluvaner
-Mobbing
-Utilstrekkelighet
Samtale